Klachten

Wij willen u, als uw belangenbehartiger, goed en snel van dienst zijn. Toch kan onze dienstverlening soms niet helemaal verlopen zoals u dat wenst. Laat ons dat dan weten. Dan zoeken wij, samen met u, naar een oplossing.

Daarnaast is uw klacht voor ons aanleiding om na te gaan hoe wij onze dienstverlening voortdurend kunnen verbeteren.

Waar kunt u verder terecht met uw klacht?

Mochten wij gezamenlijk niet tot een bevredigende oplossing kunnen komen, dan kunt u met uw klacht terecht bij het Klachteninstituut Financiƫle dienstverlening. (KIFID), Postbus 93257, 2509 AG Den Haag, telefoon 070-333 8 999, Website www.kifid.nl

U kunt zich tevens tot de Burgerlijke Rechter wenden.