Over ons

Onze Dienstverlening

Onze Dienstverlening

Van Alten + Associates B.V. is een geheel onafhankelijke organisatie zonder beding bij verzekeraars, banken of andere financiers. De basis wordt gelegd bij een uitgebreide inventarisatie van uw onderneming en uw wensen. In gesprek met u brengen we samen de risico’s in beeld die door u en uw onderneming mogelijk worden gelopen. Daarna volgt een grondige analyse en zetten wij op papier wat de risico’s zijn die wij samen met u in beeld hebben gebracht. Daaruit volgt een advies over het verminderen of wegnemen van risico’s en de mogelijkheid om risico’s te accepteren.

Vervolgens zullen wij u adviseren welke (calamiteit) risico’s wel verzekerd dienen te worden. Indien u dat wenst kunnen we aanvullend bemiddelen met verzekeraars, offertes verzorgen, verzekeringen inkopen en implementeren. Gezien de ruime ervaring en deskundigheid van de eigenaar en de medewerkers kunt u rekenen op een optimaal en onafhankelijk advies. Wij kopen voor u in bij diverse partijen maar U bepaalt welke voorwaarden en tegen welke premie u de risico’s wenst af te dekken.

Wij zijn gespecialiseerd in schadeverzekeringen, levensverzekeringen en employee benefits.

Risicobeheersing en kostenefficiëntie is het uitgangspunt bij onze advisering.

Hoe worden wij beloond?

De beloning kan op een aantal manieren plaatsvinden.

  • Betaling door middel van provisie die verwerkt is in de verzekeringspremie die u betaalt. Wij zullen u altijd informeren over het percentage dat hierop van toepassing is. Indien er extra diensten aan u worden geleverd, waardoor er aan u rechtstreeks kosten in rekening worden gebracht, informeren wij u hierover vooraf.
  • Betaling door middel van een vooraf afgesproken fee. Dit kan afhankelijk van de opdracht BTW of Assurantie Belasting plichtig zijn. Hiervoor wordt vooraf een Service Level Agreement opgesteld.
  • Betaling van daadwerkelijke verrichtte arbeid door middel van een vooraf afgesproken uurtarief. Hiervoor wordt vooraf een Service Level Agreement opgesteld.
  • Een combinatie van bovenstaande mogelijkheden.

Download onze Vergelijkingskaart Vermogen opbouwen
Downlaod onze Vergelijkingskaart Risicos afdekken

Privacy Reglement

Wij zijn bij wet verplicht uw dossier met alle voorstellen en uitgangspunten op een deugdelijke manier te archiveren. Wij zullen dit zoveel mogelijk op digitale wijze doen. Van Alten + Associates B.V. zal er alles aan doen dit op een veilige en beschermde manier te doen. Alle aangeleverde info wordt vertrouwelijk behandeld en er zal geen informatie aan derden worden gegeven, in welke vorm dan ook.

Onze kwaliteit

Ons kantoor is ingeschreven bij de Autoriteit Financiële Markten (AFM) onder nummer:12041337

De AFM heeft ons kantoor vergunning gegeven voor de volgende vakgebieden: Schadeverzekeringen; levensverzekeringen; spaarrekeningen; betaalrekeningen.

Beroepsaansprakelijkheid

Wij zijn verzekerd tegen beroepsfouten inclusief vermogensschade bij de BAVAM met een verzekerd bedrag van euro 1.125.000 per aanspraak met een jaarlimiet van euro 2.000.000 voor assurantiebemiddeling en euro 500.000 per aanspraak met een jaarlimiet van euro 1.000.000 voor bemiddeling sparen en betalen. Polisnummer 16850.

Download hier de dienstenwijzer van Van Alten + Associates B.V.:  DIENSTENWIJZER versie 05-18