Over ons

Visie strategie en missie

Visie strategie en missie

Onze visie

Wij geloven in een betrouwbare en deskundige lange termijnrelatie met onze klanten. Een totaalrelatie. Alleen door alle risico’s in ogenschouw te nemen en deze te toetsen aan de markt, de economie en de beschikbare middelen, kunnen we u van optimaal advies voorzien. Uw belang staat voor ons voorop.

Onze missie

Als uw lange termijnpartner vormen we ons een integraal en samenhangend beeld van alle mogelijke risico’s en maken we een optimale afweging tussen die risico’s en de kosten en mogelijkheden om ze af te dekken. U kunt van ons onafhankelijk, ongebonden advies verwachten. Plus een optimale en dus complete, dienstverlening. Dit omvat zowel de periodieke toetsing van de portefeuille aan veranderingen in uw onderneming als ook wetswijzigingen en wijzigingen in de assurantiemarkt. Tevens valt hieronder de begeleiding bij onverwachte gebeurtenissen als bijvoorbeeld schade, fusie, management buy out etc. Niet alleen voor uw onderneming, maar ook voor uzelf en uw medewerkers. Als uw adviseur zien we het namelijk als onze verantwoordelijkheid om samen met u te zoeken naar de juiste balans tussen het waarborgen van de continuïteit en het beperken van de hiermee gemoeide risicokosten.

Onze strategie

Focus

We handelen vanuit uw belang en uw behoefte. Dit betekend dat wij samen met u aanvaardbare risico’s bepalen. Het belangrijkste uitgangspunt van onze dienstverlening is dat we vanuit een integraal beeld denken. We analyseren de risico’s samen met u (Partnership). U krijgt advies hoe u deze risico’s het beste kunt managen (al dan niet door het sluiten van een verzekering). En halen voor u het beste uit de markt.

Duidelijk

Als onafhankelijk adviseur heeft Van Alten + Associates B.V. maar een belang: uw belang. Dat is duidelijk. Net als de manier waarop we onze uren besteden en onze business doen. Helder en transparant.